Jak zmienić numerację wystawianych dokumentów?

Liczba odwiedzin posta: 673
W "Ustawieniach programu" -> w zakładce "Rejestr dokumentów" możemy:
  • dodać nowe nazwy rejestrów, w ramach których będą wystawiane dokumenty,
  • wybrać domyślną formę płatności dla każdego rodzaju dokumentów,
  • w polu "Układ rejestru" zdefiniować własny układ numeracji faktur w zależności od tego jaki wygląd rejestru chcemy uzyskać (np. jeśli chcemy rejestr FV/1/1/2016 to ustawiamy numerację w ramach miesiąca i [rej]/[nr]/[mc]/[rok]).

UWAGA! Nie wolno wpisywać w nawiasach kwadratowych konkretnych danych np. [2016] zamiast [rok]!
  • w kolumnie "Zakres numeracji" ustawić numerację w ramach roku lub miesiąca.


Powrót


Dodaj komentarz