Domyślny sposób wyliczania podatku VAT

Liczba odwiedzin posta: 521
W programie możemy ustawić w jaki sposób ma zostać policzony VAT na wystawianej fakturze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do wyboru mamy dwie opcje:
  1. suma kwot cząstkowych podatku VAT pochodzących z poszczególnych pozycji:W tym przypadku VAT jest liczony dla poszczególnych pozycji, a potem dodawany słupkowo do wyliczenia całkowitej wartości VATu. Następnie wartość netto jest sumowana z wartością wyliczonego VATu, by otrzymać wartość brutto. 
  2. Suma stawek VAT od całkowitej wartości sprzedaży z poszczególnych stawek: W tym przypadku wartość VAT została obliczona na podstawie wartości netto, czyli wartość netto * procent stawki VAT = wartość VAT. Następnie do wartości netto jest dodana wartość wyliczonego VATu, by otrzymać wartość brutto.
Poniżej print screen pokazujący w którym miejscu można to zmienić:


Powrót


Dodaj komentarz