Eksport do „Enova365 – (Format xml)”

Liczba odwiedzin posta: 400
Z menu „Komunikacja z innymi programami” wybieramy pozycję „Export do Enova365” , następnie wybieramy jakie dokumenty będą eksportowane. Opcjonalnie walutę/rejestr, okres dokumentów.

Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk „Generuj” i wskazać miejsce, w którym powstanie plik wynikowy eksportu.
Po uruchomieniu programu wybieramy z menu „Narzędzia” -> „Wysyłanie i odbieranie danych”W nowo otwartym oknie wybieramy „Wczytaj plik” i wskazujemy plik wynikowy z programu Faktura Small Business.
Po zakończonym imporcie zostanie wyświetlony komunikat:Powrót


Dodaj komentarz