Eksport do „RAMZES”

Liczba odwiedzin posta: 537
Z menu „Komunikacja z innymi programami” wybieramy pozycję „Export do RAMZES” , następnie wybieramy jakie dokumenty będą eksportowane. Opcjonalnie walutę/rejestr, okres dokumentów.Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk „Generuj” i wskazać miejsce, w którym powstanie plik wynikowy eksportu.
Po uruchomieniu programu wybieramy moduł „PKPiR” następnie z menu „Narzędzia” -> „Import danych z filii”Z listy „Import danych o operacjach finansowych w filii” wybieramy pozycję „z innych programów (XML)”.
W sekcji „Filia magazynu” wybieramy filię – jeśli nie istnieje, należy ją dodać.
W ostatniej sekcji „Plik importu danych” wskazujemy plik wynikowy z programu „Faktura Small Business”  a następnie klikamy „Zapisz”
W nowo otwartym okienku wskazujemy plik wynikowy z programu „Faktura Small Business” oraz ustawiamy opcje importu wedle uznania. Przechodzimy do kolejnego kroku poprzez wybranie „Zatwierdź”.
Po poprawnym imporcie zostanie wyświetlony komunikatW kolejnym etapie, wybieramy ikonkę „Księgowanie” i z dolnego menu „Operacje” pozycję „Pobieranie faktur”.W nowym okienku podajemy parametry importu: Rodzaj dokumentu, miesiąc rozliczenia, rejestr. Następnie z klikamy w dolny przycisk „Wybór”.W nowym okienku zostanie wyświetlona lista zaimportowanych dokumentów, z której pojedynczo przenosimy je do ewidencji klikając „Wybierz”.Powrót


Dodaj komentarz