Export dokumentów sprzedaży do programu „SZ@RK KE PRO”

Liczba odwiedzin posta: 430
Z menu „Komunikacja z innymi programami” wybieramy pozycję „Export do Sz@rk KE PRO” , następnie wybieramy jakie dokumenty będą eksportowane. Opcjonalnie walutę/rejestr, okres dokumentów.
Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk „Generuj” i wskazać miejsce, w którym powstanie plik wynikowy eksportu.Po uruchomieniu programu wybieramy z menu „Plik” -> „Import faktur z pliku wymiany CSV”
W otwartym okienku wybieramy ikonkę „Otwórz” w celu wybrania pliku wynikowego z programu „Faktura Small Business”.Następnie zostanie wyświetlona zawartość pliku komunikacji w celu sprawdzenia poprawności danych.Jeśli wszystko zostało zaimportowane poprawnie wybieramy przycisk „Importuj dane”, który otworzy kreator importu.Przechodzimy do kolejnego kroku poprzez „Dalej”Przycisk „Wykonaj” uruchomi operacje importowania dokumentów, która zostanie zakończona komunikatem.Powrót


Dodaj komentarz