Export dokumentów sprzedaży do programu Subiekt (Rachmistrz GT, Rewizor GT, Rachmistrz Nexo, Rewizor Nexo)

Liczba odwiedzin posta: 1289
 pierwszej kolejności wybieramy rodzaj dokumentów, walutę i w jakim rejestrze były zapisane, format exportu (Zalecamy korzystanie z ostatniego formatu. Więcej informacji) oraz za jaki okres chcemy wyexportować dokumenty. Następnie klikamy "Generuj".
Teraz musimy wskazać miejsce gdzie chcemy zapisać exportowany plik. Po wyborze miejsca klikamy "Zapisz".Import dokumentów w  „Rachmistrz GT”

Po uruchomieniu programu wybieramy z menu „Narzędzia” -> „Import”.W wyświetlonym okienku zaznaczamy opcję „plik komunikacji”, wskazujemy plik wynikowy, który został wyeksportowany z programu „Faktura Small Business” i naciskamy „Dalej”.W kolejnym kroku, zostanie wyświetlona informacja o poprzednim eksporcie. W tym miejscu możemy również zdefiniować zachowanie importu w przypadku wystąpienia błędu. Przechodzimy do następnego etapu wybierając „Dalej”.
Na kolejnym oknie zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty, które zostały rozpoznane z pliku. Na tym etapie można wybrać, które dokumenty zostaną zaimportowane, a następnie „Dalej”.Kolejne okienko to podsumowanie importu.Po kliknięciu „Zakończ” rozpoczyna się import dokumentów, zakończony raportem jak poniżej:


 
Po uruchomieniu programu wybieramy z menu „Narzędzia” -> „Import”W wyświetlonym okienku zaznaczamy opcję „plik komunikacji”, wskazujemy plik wynikowy, który został wyeksportowany z programu „Faktura Small Business” i naciskamy „Dalej”.W kolejnym kroku, zostanie wyświetlona informacja o poprzednim eksporcie. W tym miejscu możemy również zdefiniować zachowanie importu w przypadku wystąpienia błędu. Przechodzimy do następnego etapu wybierając „Dalej”.Na kolejnym oknie zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty, które zostały rozpoznane z pliku. Na tym etapie można wybrać, które dokumenty zostaną zaimportowane, a następnie „Dalej”.
Kolejne okienko to podsumowanie importu.Po kliknięciu „Zakończ” rozpoczyna się import dokumentów, zakończony raportem jak poniżej:Po kliknięciu „Zakończ” rozpoczyna się import dokumentów, zakończony raportem jak poniżej:

Import dokumentów w „Rachmistrz NEXO”


Po uruchomieniu programu wybieramy z menu „Dekretacja dokumentów”, a następnie „Komunikacja”-> „Pobierz off-line EDI++”Gdy uruchamiamy import po raz pierwszy zostanie wyświetlony komunikatWybieramy „TAK”. W nowo otwartym okienku zaznaczamy opcje „Off-line”.Uzupełniamy pola „Nazwa” oraz opcjonalnie „Hasło szyfrowania” i przechodzimy „dalej”Następnie zostaniemy poinformowani o tym czy operacja przebiegła poprawnie. Klikamy przycisk „Zakończ”Wybieramy ponownie „Komunikacja”-> „Pobierz off-line EDI++” „Komunikacja”-> „Pobierz off-line EDI++” i wskazujemy plik wynikowy z programu „Faktura Small Business”.Zostanie wyświetlona informacja o dokumentach zawartych w pliku EDI++, klikamy „Pobierz”A następnie „OK”, aby rozpocząć proces importu.


Import dokumentów w „Rewizor NEXO”

Po uruchomieniu programu wybieramy z menu „Dekretacja dokumentów”, a następnie „Komunikacja”-> „Pobierz off-line EDI++”Gdy uruchamiamy import po raz pierwszy zostanie wyświetlony komunikat
Wybieramy „TAK”. W nowo otwartym okienku zaznaczamy opcje „Off-line”.Uzupełniamy pola „Nazwa” oraz opcjonalnie „Hasło szyfrowania” i przechodzimy „dalej”
Następnie zostaniemy poinformowani o tym czy operacja przebiegła poprawnie. Klikamy przycisk „Zakończ”Wybieramy ponownie „Komunikacja”-> „Pobierz off-line EDI++” „Komunikacja”-> „Pobierz off-line EDI++” i wskazujemy plik wynikowy z programu „Faktura Small Business”.


Zostanie wyświetlona informacja o dokumentach zawartych w pliku EDI++, klikamy „Pobierz”A następnie „OK”, aby rozpocząć proces importu.

Powrót


Dodaj komentarz